TR | ENG


Afşin - Elbistan Termik Santralı

ERG’in ana hissedarı olduğu ERG-VERBUND Elektrik Üretim Şirketi, Türkiye’nin en büyük enerji santralı olan, 4 x 344 MW kapasiteli AFŞİN-ELBİSTAN termik santralının 4 ünitesinde gerekli rehabilitasyonları, desülfirizasyonunu yaparak ve yeni iki ünite ilave ederek işletmesine talip olmuştur. Projenin amacı mevcut AFŞİN-ELBİSTAN enerji santralı ve kömür madeninin Türkiye Cumhuriyeti’nden 20 yıllığına alınarak modernize edilmesi, büyütülmesi ve işletilmesidir. Bu süre sonunda santral geliştirilmiş ve verimliliği arttırılmış bir şekilde tam kapasite ile geri iade edecektir.

TEKNİK VERİLER  
Ünite sayısı  4
Ünite başına maksimum güç  344 MW 
Yakıt  Linyit 1.100 kcal/kg
Yakıt tüketimi/planlanan  18 milyon ton linyit/yıl
BUHAR VERİLERİ (yakıt yükü)  
Taze buhar  1.020 t/h, 535”C, 195 bar
Tekrar kızdırılmış buhar  920 t/h, 535”C, 40 bar
TÜRBİN  1 HP-türbin
  1 IP-türbin ve 1 çift girişli LP-türbin / 
JENERATÖR  3.000 rpm
  50 Hz frekans H2 – soğutma
ANA TRANSFORMATÖR  4 ünite her biri 400 MVA
  Üç faz için bir transformatör
ANA SU SOĞUTMA SİSTEMİ  4 soğutma kulesi, tabii sirkülasyonlu


Bu santral, düşük kalorili linyiti, doğal gaz veya petrol kullanmadan sürekli ve güvenli bir şekilde yakarak elektrik enerjisi üretmek amacıyla dizayn edilmiştir. 4 üniteli santral ve kömür madeni maksimum düzeyde çalıştırılacaktır. En yüksek üretim için yıllık 30 milyon ton kömür çıkarmak ve yaklaşık 75 milyon m3 külü atık malzeme deposuna taşımak mümkün olacaktır.

Yapılan son araştırmalara göre AFŞİN-ELBİSTAN alanındaki linyit rezervi toplam 3.2 milyar tondur. Yeni teknolojiler sayesinde 1,8 milyar ton linyit açık maden kazısı ile ekonomik olarak çıkartılabilecektir.

Toplam rezerv 120 km2 'lik bir alana yayılmıştır. Bu alanda uygun üç rezerv bulunmaktadır. Bunlardan ilki Kışlaköy’ dür. Kışlaköy mevcut 4 x 344 MW' lık AFŞİN-ELBİSTAN termik santraline kömür sağlamaktadır. Kışlaköy bölgesinin madenciliğe uygun toplam linyit rezervi 600 milyon tondur.

Bahsi geçen üç rezerv alanının ortalama ısıl değeri 1.100 kcal/kg' dır. Bu rezervlerdeki linyit %44 kül, %56 nem oranına sahiptir.

Kroki