TR | ENG


Ankara - Gökçekaya 380 kv'luk Yüksek Gerilim Hattı

Yüksek gerilim hattı inşaatları da faaliyet alanlarımız arasındadır. Ankara-Gökçekaya 380 kV’luk Yüksek Gerilim Hattı inşaatının 80 km’lik bölümü, direk elemanlarının imali de dahil olmak üzere, inşa edilip tamamlanmıştır.

Kroki