TR | ENG


Karakoçan (Kalecik) Barajı
Elazığ il sınırları içinde bulunan Karakoçan kazasındaki ovanın sulanmasını temin için DSİ tarafından inşa ettirilen bu barajın tüm tesisleri, cebri boru, vanalar, sulama boruları da dahil olmak üzere imal ve inşa edilmiştir.
Amacı Sulama
Baraj Tipi Toprak
Baraj YüksekliğI 34 m
Kret Boyu 442 m
Gövde Hacmi 1.037.000 m3
Kondüvi Boyu 345 m
Kondüvi Çapı 2,50 m
Jeolojik Form Aglomera
Göl Hacmi 12.500.000 m3
Sulama Hacmi 1.200 H

Nehir, bir kondüviye alınmış olup, inşaatın ikmalini müteakip bu kondüviye cebri boru yerleştirilmiştir. Dolu savağın yerleştirildiği yer kayalık bir zemine isabet etmekte olup burada 28.000 m3 kaya hafriyatı yapılmıştır. Kesiti ve umumi vaziyet planı görülen barajın, gövdesini 1.400.000 m3 toprak dolgu teşkil etmektedir.

Çeşitli tabakalardan oluşan Karakoçan Barajının kesiti ve genel vaziyet planı aşağıda görülmektedir. Kesitte geçirimsiz çekirdek (kil) ve yanlarındaki yarı geçirimsiz tabakalar ile onları takip eden geçirimli dolgu, filitre, riprap, zayiat dolgusu farklı renklerle açıklanmıştır. Umumi vaziyet planında, barajın genel yerleşimi, kondüvi cebri borunun ve sulama borularının yerleşimleri, rezervuar sahasının görünümü ve dolu savağın yeri görülmektedir.

Kroki