TR | ENG


Tercan Barajı

Baraj inşaatının kapsamı; çeşitli tabakalardan oluşan 2.400.000 m3 dolgu, dolu savakta, santral binasında, su alma ağzı yapısında ve şaft inşaatlarındaki 50.000 m3 lük beton ve cebri borular, vanalar, kapak ve ızgaralardaki yaklaşık 1.000 tonluk sanayi imalatından meydana gelmektedir.


Baraj çekirdeğinin yerleştirildiği bölgenin geçirimli alüvyondan meydana gelmiş olmasından dolayı ortaya çıkan aşırı geçirimlilik, yaklaşık 24 m derinliğindeki baraj temeline sızan suyun boşaltılıp kil çekirdeğin yerleştirilmesinde büyük zorluklar ortaya çıkarmıştır. Saniyede 600 m3 civarında sızan suyu pompayla yenmek güç olmuş, tedbir olarak menba tarafına bir alüvyon enjeksiyon perdesi yapılmıştır. Bu suretle sızan su miktarı 250 m3/sn ye düşürülmüştür.

Kroki