İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları misyonumuz; ERG vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda şirketimizin büyüme ve karlılığına, çalışan verimliliğini arttırarak ve nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak katkıda bulunmak, ERG stratejileri doğrultusunda insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bütün operasyonlarda insan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir.

İnsan kaynakları misyonumuz doğrultusunda temel stratejimiz; ERG hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insangücü oluşturmaktır.

Şirketimizin insan kaynakları stratejisi, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hazırlanarak stratejik iş planlarımıza destek vermek amacıyla uygulanmakta olup aşağıdaki temel politikalar altında yürütülmektedir:

  • Organizasyonel verimliliği arttırmak,
  • Stratejileri merkezi, politikaları yerel olarak belirlemek,
  • Doğru iş için, doğru zamanda, doğru insanı bulmak,
  • Dinamik yapımızı korumak ve proaktif olmak,
  • İnsan kaynağımızı Grubumuza rekabet avantajı yaratan taklit edilemez bir unsur olarak görmek.

 

Şirketimizin çalışanlarına karşı sorumluluklarından birisi de çalışanlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmemesidir. Çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyulmakta ve ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu çeşitlilik gelişme için bir araç olarak görülmektedir.

 

Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

 

Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanırken tüm çalışanlarımızın katılımını gerektiren Genel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri şirketimiz tarafından belirli aralıklarla organize edilmektedir. Bunun yanı sıra çalışanlarımızın bilgilerini tazelemek ve/veya yetkinliklerini artırmak için planlar dahilinde kişisel gelişim, mesleki gelişim ve teknik gelişim eğitimleri düzenlenmektedir.

 

Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev bilerek ERG-İnsan Kaynakları politikamızı uygulamaktayız.

 

Bu ailenin bir üyesi olmak için sizde İş Başvuru Formu’muzu doldurabilirsiniz.

Bize ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: ik@erg.com.tr

docx file PDF