Erg

Afşin – Elbistan Termik Santrali

Afşin – Elbistan Termik Santrali

Proje Durumu:

Tamamlandı 

Yapım Yılı:

1998

Güzergah:

Kahramanmaraş – Afşin

Alan:

500.000 m2

Lokasyon:

Kahramanmaraş

ERG’in ana hissedarı olduğu ERG-VERBUND Elektrik Üretim Şirketi, Türkiye’nin en büyük enerji santralı olan, 4 x 344 MW kapasiteli AFŞİN-ELBİSTAN termik santralının 4 ünitesinde gerekli rehabilitasyonları, desülfirizasyonunu yaparak ve yeni iki ünite ilave ederek işletmesine talip olmuştur. Projenin amacı mevcut AFŞİN-ELBİSTAN enerji santralı ve kömür madeninin Türkiye Cumhuriyeti’nden 20 yıllığına alınarak modernize edilmesi, büyütülmesi ve işletilmesidir. Bu süre sonunda santral geliştirilmiş ve verimliliği arttırılmış bir şekilde tam kapasite ile geri iade edecektir. 

TEKNİK VERİLER 

Ünite sayısı 4 

Ünite başına maksimum güç 344 MW 

Yakıt Linyit 1.100 kcal/kg 

Yakıt tüketimi/planlanan 18 milyon ton linyit/yıl 

BUHAR VERİLERİ (yakıt yükü) 

Taze buhar 1.020 t/h, 535”C, 195 bar 

Tekrar kızdırılmış buhar 920 t/h, 535”C, 40 bar 

TÜRBİN 1 HP-türbin 

1 IP-türbin ve 1 çift girişli LP-türbin / 

JENERATÖR 3.000 rpm 

50 Hz frekans H2 – soğutma 

ANA TRANSFORMATÖR 4 ünite her biri 400 MVA 

Üç faz için bir transformatör 

ANA SU SOĞUTMA SİSTEMİ 4 soğutma kulesi, tabii sirkülasyonlu 

Bu santral, düşük kalorili linyiti, doğal gaz veya petrol kullanmadan sürekli ve güvenli bir şekilde yakarak elektrik enerjisi üretmek amacıyla dizayn edilmiştir. 4 üniteli santral ve kömür madeni maksimum düzeyde çalıştırılacaktır. En yüksek üretim için yıllık 30 milyon ton kömür çıkarmak ve yaklaşık 75 milyon m3 külü atık malzeme deposuna taşımak mümkün olacaktır. 

Yapılan son araştırmalara göre AFŞİN-ELBİSTAN alanındaki linyit rezervi toplam 3.2 milyar tondur. Yeni teknolojiler sayesinde 1,8 milyar ton linyit açık maden kazısı ile ekonomik olarak çıkartılabilecektir. 

Toplam rezerv 120 km2 ‘lik bir alana yayılmıştır. Bu alanda uygun üç rezerv bulunmaktadır. Bunlardan ilki Kışlaköy’ dür. Kışlaköy mevcut 4 x 344 MW’ lık AFŞİN-ELBİSTAN termik santraline kömür sağlamaktadır. Kışlaköy bölgesinin madenciliğe uygun toplam linyit rezervi 600 milyon tondur. 

Bahsi geçen üç rezerv alanının ortalama ısıl değeri 1.100 kcal/kg’ dır. Bu rezervlerdeki linyit %44 kül, %56 nem oranına sahiptir. 

Yorumlar kapatılmış.

docx file PDF